Vrijwilligers en coördinatoren

De uitvoerende verantwoording is in handen van het Pioniersteam Komdersuut. Twee coördinatoren dragen daar voor de verantwoording en werken op zzp basis. Beide werken 16 uur in de week waarvan zij 8 uur betaald krijgen. Alle andere medewerkers en bestuursleden werken vrijwillig. De vrijwilligers krijgen wel al hun gemaakte onkosten vergoed. 

Stichtingsbestuur

Het bestuur van stichting Pionierspunt Angerlo – Doesburg draagt de verantwoording op hoofdlijnen en zijn aanspreekbaar op de jaarplannen en financieel beleid.

De Pastorie met buitenterrein inzetten als ‘oplaadpunt’ voor de buurt, passanten en landelijke belangstellende. Waardoor er een eigentijdse vorm van zingeving ontstaat. Gedragen door een werkgemeenschap vol van vertrouwen, hoop en liefde. 

Door op onderstaande link te klikken, kunt u de jaarrekening van 2019 inkijken.

Doel

Meer lezen? Klik hier voor het actuele activiteiten en beleidsplan.  Komdersuut actueel beleidsplan.pdf

Giften 

Wij zijn een stichting en zijn niet uit op winst. Wij halen ons financiële bestaansrecht uit: fondsen, giften, verkoop van producten en deelnemersbijdrage. Giften zijn zeer welkom en kunt u overmaken naar: 

st. Pionierspunt Angerlo; NL78ABNA0824311655  Dorpsstraat 33, 6986 AK Angerlo RSIN nummer: 8589.64090

bestuur@komdersuut.nl


Samenstelling bestuur

Voorzitter: Henk van Bokhorst, Doesburg

Penningmeester: Beeuwe Rozema, Doesburg

Secretaris: Jolanda Berntsen-Wiltink, Angerlo

Werving Fondsen: Wil Verlaan, Doesburg

Algemeen bestuurslid: Lida Clasener, Angerlo

%d bloggers liken dit: